• Телефон за контакт :  

  • +359 89 5629012

24/7
онлайн поддръжка
 

Платформата предоставя поддръжка 24/7/365. Екип от специалисти следят за правилната работа на системата и обръщат внимание на всеки един клиент. 
 

Клиентски
статистики в реално време

Всеки потребител може да следи в реално време статуса на изпратените съобщения. Статистика за дата час на получаване на всяко съобщение. 
 

Видове
комуникации
 

Web 2 SMS
  HTTP API
  SMPP
  Bulk SMS
  Групов SMS
  Mail 2 SMS

MultiUser
маркетинг платформа
 

Системата позволява на всеки клиент да създава допълнителни потребители и да управлява техните права за достъп до услугата.Възможност за проследяване на действия.

Методи на плащане